Pliktrådet återuppstår – ska företräda värnpliktiga

DIALOG. Vid Värnpliktskongressen i april valdes fem nya ledamöter till Pliktrådet. De ska företräda de totalförsvarspliktiga under grundutbildning.

De fem ledamöterna i det nya Pliktrådet är Julia Hjertén, Ben Solimanaznavi, Malin Eidmann, Joel Kihlbert och Lisa Holmqvist.

Ledamöterna är de första som väljs sedan regeringen beslutade att återaktivera grundutbildningen med värnplikt i mars 2017.

Ledamöterna i Pliktrådet har i uppgift att företräda de totalförsvarspliktiga under grundutbildning, något som försvarsminister Peter Hultqvist (S) ser som viktigt. 

Login