Ökat samarbete med Finland prio för regeringen

FÖRSVAR. Ett fördjupat försvarssamarbete med Finland står högt upp på regeringens agenda. Det framgår när nu Försvarsberedningen ska starta sitt arbete inför nästa försvarsbeslut.

I direktiven till beredningen är några områden särskilt prioriterade och försvarsminister Peter Hultqvist (S) lyfter fram dem som ska belysas särskilt:

Den fortsatta inriktningen av totalförsvaret, alltså det militära och det civila försvaret, försvaret av Gotland, utvecklingen av krigsorganisationen, förstärkning av försvarsunderrättelser och cyberförmågan samt en utveckling av olika internationella försvarssamarbeten.

I den senare delen ska försvarsberedningen särskilt titta på försvarssamarbete med Finland som inleddes för snart två år sedan och som försvarsminister Hultqvist håller särskilt högt.

– Samarbetet med Finland har en särskild tyngd. Grunden för båda länderna är den militära alliansfriheten och ytterligare steg i det samarbetet behöver värderas och ett fördjupat samarbete med Finland ska särskilt redovisas. Samarbetet har en stabiliserande effekt på situationen i vårt närområde, sade Hultqvist när han presenterade riktlinjerna för arbetet vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.

Natodörren hålls stängd

Sverige har också ett mycket nära samarbete med Nato, men relationen kommer inte att utvecklas till ett medlemskap – åtminstone inte med den nuvarande regeringen.

I en osäker omvärld är det viktigt att den svenska säkerhetspolitiska linjen är tydlig, i annat fall ökar spänningarna i närområdet. Ingen ska tveka på att den militära alliansfriheten ligger fast, är Hultqvists budskap.

Försvarsministern tog också upp spekulationer om att Socialdemokraterna är på väg att byta ståndpunkt i synen på ett Natomedlemskap

– Det kommer inte att ske. Om det finns någon som tror detta så kan de sluta med det nu. Jag kan personligen ställa mig som garant i den frågan. Det blir alltså ingen ansökan om ett Natomedlemskap, slog Hultqvist fast.

Gränsen mellan de politiska blocken i Natofrågan är nu skarp då samtliga borgerliga partier vill att Sverige söker medlemskap i Nato.

Försvarsberedningen ska förbereda nästa försvarsbeslut som ska fattas år 2020, och  senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen. Den rapporten är en viktig del i underlaget vid nästa försvarsbeslut. Försvarsberedningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter samt ett sekretariat. Socialdemokraterna och Moderaterna har tre ledamöter och övriga partier har en ledamot. Partierna kommer senare att utse sina representanter.

Ordförande för beredningen kommer Björn von Sydow, riksdagsledamot (S), tidigare talman och försvarsminister, att vara.

Forrige artikel Attack mot blåljuspersonal kan straffas hårdare Næste artikel Inga silkesvantar i riksdagen