Oenighet i EU om embargo mot Saudiarabien

VAPEN. Parlamentet är tydliga med att de vill se ett vapenembargo mot Saudiarabien. Men rådet visar hittills inget intresse.

Saudiarabien är importör av vapen från EU. När landet nu deltar i kriget i Jemen vill Europaparlamentet se att EU inför ett vapenembargo mot Saudiarabien.

– EU-vapen riskerar att användas i konflikten om de inte redan gör det, säger Bodil Valero (MP), europaparlamentariker, till Altinget

Frågan om ett embargo diskuterades i förra veckan i parlamentet. Och parlamentets ståndpunkt för ett embargo gick igenom med bred majoritet. Parlamentet har vid två tidigare tillfällen haft liknande uppmaningar till rådet. Senast i Bodil Valeros betänkande om vapenexportkontroll i september.

Login