Nya Rakel på gång – ska inte vara helägt av staten

GENERATIONSSKIFTE. Kommunikationssystemet Rakel ska få en efterföljare som ska kunna överföra bilder och mer data. Men nu vill regeringen att privata företag ska involveras och därmed kommer inte staten längre äga hela infrastrukturen.

I höstas under Rakeldagen talade MSB:s gd Dan Eliasson om att radiokommunikationssystemet Rakel ska få en efterföljare – Rakel generation 2. Men då saknades finansiering och politiskt beslut.

Nu har regeringen gett MSB i uppdrag att börja ta fram det som ska bli generation två av systemet, som används av bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt.

I dag äger staten hela infrastrukturen till Rakel, allt från basmaster till kärnnät, förklarar Mats Persson som är tillförordnad chef för Rakelverksamheten vid MSB.

Login