Ny riktning i krisberedskapen – men nästa kris är en annan kris

ANALYS. Nu cementeras riktningen som Sveriges krisberedskap ska ta. Men satsningarna görs mitt under en pandemi. Risken är att enorma mängder skattepengar binds i satsningar som inte står emot nästa kris.

Ett år har gått igen. Inom säkerhetspolitiken har det varit ett år som de flesta kommer att minnas. Det är av flera anledningar. Det största är nog att det tagits ett nytt försvarsbeslut med miljardsatsningar på personalförstärkningar, försvarsförmågan och nya regementen.

En annan händelse är att ett i stort sett enigt försvarsutskott vill införa civilplikt igen. Det ska utredas och planen är att det så småningom också ska vara ett alternativ till värnplikten. I ett senare led ska det även stärka den breda förankringen av satsningar på beredskap och försvar.

Samtidigt har det tagits beslut om flertalet satsningar på krisberedskap och civilskydd. Något som stärkt folkförankringen av en stark beredskap är coronapandemin. Det är få generationer i Sverige, som tidigare har upplevt en nationell kris.

Login