Debatt

Muf: Så kan fler unga lockas att göra värnplikten

Ska försvaret lyckas med sin upprustning måste större fokus ligga på de värnpliktiga och ungas kunskap om försvaret och individens roll behöver stärkas. Det skriver Douglas Thor och Pasi Huikuri, Moderata ungdomsförbundet.

”I takt med att behovet av värnpliktiga ökar och högre krav ställs, måste staten och samhället visa att värnpliktiga värderas högre.”
”I takt med att behovet av värnpliktiga ökar och högre krav ställs, måste staten och samhället visa att värnpliktiga värderas högre.”Foto: Mats Andersson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Regeringen ökar nu försvarets budget till två procent av BNP, samtidigt måste de värnpliktiga prioriteras. Socialdemokraterna har länge blundat för de värnpliktigas villkor, den moderata regeringen måste visa att man menar allvar med upprustningen genom att göra värnplikten mer attraktiv. Vi vill se att minst två miljarder tillkommer de värnpliktiga till 2026.

Moderaterna har satt målet att till 2026 nå Natos standard om två procent av BNP till försvaret. Tillsammans med dubbleringen av antalet värnpliktiga, från dryga 5 000 till 10 000 innebär det ett omfattande resurstillskott till Försvarsmakten.

Värnpliktiga ska inte behöva köpa egen utrustning.

Socialdemokraterna hävdar att detta är för kort tid och att det skulle leda till slöseri med resurser. Magdalena Andersson målade upp bilden av att det enbart går att nå målet genom att åka ut i världen och köpa onödig utrustning som inte skulle höja försvarsförmågan. Det finns gott om nödvändiga investeringar att göra – särskilt för oss unga. Ska försvaret lyckas med sin upprustning måste större fokus ligga på de värnpliktiga och ungas kunskap om försvaret och individens roll behöver stärkas.

Öka informationen till unga

Kunskapen om vad totalförsvaret innebär är låg bland Sveriges unga, trots att alla unga som fyllt 16 omfattas av den. Försvarsmakten har anställda skolinformatörer med arbetsuppgiften att rekrytera och informera kring värnplikten. Det arbetet måste utökas. Varje svensk ungdom måste få reda på vad som förväntas av dem, vikten av beredskap och möjligheten att söka sig till värnplikten. I varje klassrum sitter förmågor som hade kunnat göra Sverige väl i försvaret, ingen av dem får gå ovetande om vad de hade kunnat bidra med.

Ge värnpliktiga den utrustning de behöver

Värnpliktiga ska inte behöva köpa egen utrustning. Som värnpliktig i dag använder man ofta samma utrustning som ens föräldrar använde sig av och det råder brister på grundläggande personlig materiel. T-shirts, underkläder, mellanlager och uniformer saknas ofta i rätt storlek.

Pliktrådet rapporterar att man under höstens förbandsbesök noterat att flera förband exempelvis saknar fullt fungerande hörselkåpor, vilket ökar risken för bullerskada. Samtidigt har man kunnat konstatera en allvarlig och generell brist på utrustning specifik för kvinnor. Tilldelningen av underkläder i form av trosor och bh:ar är dels otillräcklig, dels finns flera brister i de olika persedlarnas konstruktion. Här måste resurser tillföras. Ingen värnpliktig ska sakna nödvändig utrustning.

Höj värnpliktigas ersättning

De som genomför en värnplikt ägnar i dagsläget 6–15 månader av sitt liv åt att stärka Sveriges försvar. I gengäld ersätts de med 146 kronor om dagen, en summa som inte förändrats sedan 2017 trots hög inflation och skenande levnadskostnader. I takt med att behovet av värnpliktiga ökar och högre krav ställs, måste staten och samhället visa att värnpliktiga värderas högre. Vi föreslår en höjd dagersättning till 200 kronor och att ersättningen sedan blir indexreglerad. Det skulle säkra att dagersättningen höjs i förhållande till inflationen likt studiestödet för studenter.

Utöka meriteringen från värnplikten

För att göra värnplikten mer attraktiv finns det ett värde i att låta den generera ett högt civilt meritvärde. Det man lär sig i värnplikten har stort värde och måste kunna tillräknas i fler utbildningar och legitimeringar efter värnplikt. Kompetenser likt HLR-utbildning, sjukvårdsutbildning och fordonsutbildningar behöver bekräftas för arbetsgivare genom intyg som vederbörande kan bära med sig. Detta förekommer till viss del redan i Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SEQF) där ett kompendium med kompetenser för bland annat militär sjukvårdare och militär gruppchef finns. Ytterligare resurser skulle med tiden innebära att fler värnpliktiga får med sig civila meriter vid muck.

Nämnda personer

Douglas Thor

Förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet (Muf), ledamot i partistyrelsen (M)
Studerar statistik och nationalekonomi (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00