Moderat säger upp sig från Europols kontrollgrupp

NAMN. Riksdagsledamoten Carl-Oskar Bohlin (M) har meddelat riksdagen att han lämnar sin post i Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol.

Petter Löfberg (S) är ordförande för kontrollgruppen, och Bohlin har varit vice ordförande. Carl-Oskar Bohlin är även ledamot i civilutskottet och personlig ersättare i domarnämnden.

Det blir Lotta Finstorp (M) som tar över vice ordförande-posten.

Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol, EU:s byrå för brottsbekämpning, kallas JPSG-Europol och träffas två gånger per år. Kontrollgruppen ska också rådfrågas om Europols fleråriga programplanering. Riksdagen väljer de svenska ledamöterna till kontrollgruppen, som sitter på posten i fyra år. 

Login