Mer tullsamarbete

EU. Regeringen föreslår ändrade tullregler. Anledningen är en ny förordning från EU.

De nya reglerna handlar om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter. Det gäller också samarbete mellan dessa myndigheter och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och
jordbrukslagstiftningen.

 Login