Livsmedelssektorn får ge till vattenkrisarbete

DRICKSVATTEN. Arbetet med dricksvattensäkerhet i kris, den så kallade Vaka-verksamheten, ska under året finansieras med hjälp av anslaget för konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Regeringen väljer att flytta 2,6 miljoner kronor från anslaget för en konkurrenskraftig livsmedelssektor till Livsmedelsverkets arbete med den nationella vattenkatastrofgruppen, Vaka-verksamheten.

Vaka är en stödfunktion för kommuner och regioner när dessa i krissituationer drabbas av problem med dricksvattenförsörjningen. Tidigare finansierades verksamheten genom krisberedskapsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sedan år 2016 har verksamheten stått utan en långsiktig finansieringslösning och Livsmedelsverket har haft ett regeringsuppdrag att ta fram ett förslag på hur Vaka ska finansieras på lång sikt. Om detta är den långsiktiga lösningen framgår inte av vårändringsbudgeten.

Livsmedelsanslag minskar ytterligare

Anslaget för en konkurrenskraftig livsmedelssektor ska därutöver minskas med ytterligare 2,6 miljoner kronor, enligt regeringens förslag. Detta eftersom regeringen behöver finansiera ökningen av anslaget till smittsamma husdjurssjukdomar, på grund av utbrott av newcastlesjuka och aviär influensa. Det anslaget behöver ökas med 30 miljoner kronor, vilket delvis sker med livsmedelssektor-anslaget, delvis genom att anslaget för landsbygdsåtgärder minskas med 11,5 miljoner kronor.

 

 

 

Forrige artikel Anna Johansson träffar branschen – vill förhindra nya terrordåd med lastbilar Næste artikel Polisen ska snart slippa avliva katter