Landets femte polisutbildning ska bedrivas i Borås

KORTNYTT. Enligt Polismyndighetens bedömning är högskolan i Borås bäst lämpad för att bedriva Sveriges femte polisutbildning. 

De lärosäten som lämnat intresseanmälningar för att bedriva utbildningen är Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst.

Polisen har lämnat över ett förslag till regeringen där bedömningen har gjorts att Borås högskola är bäst lämpad att bedriva polisutbildningen. 

– Vi har gjort bedömningen att Högskolan i Borås har bäst förutsättningar att bedriva polisutbildning enligt de krav som Polismyndigheten ställer, säger Anna Orhall, enhetschef vid HR-avdelningen och ansvarig för polisens kompetensutveckling i ett pressmeddelande. 

Login