Lagförslag klart om hur befolkningen ska varnas

Regeringen har lämnat ett lagförslag om varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) till riksdagen.

0:000:00