Klimatanpassning: Kommunerna får ta mer ur egen plånbok

CIVILSKYDD. Intresset för det statliga stödet för klimatanpassning från MSB är stort, ändå drar regeringen ner på anslaget i nästa års budget. Vellinges kommunalråd Carina Wutzler (M) förstår inte hur regeringen resonerar.

I år är det 14 kommuner som har ansökt om totalt 240 miljoner kronor från anslaget för ras, skred och översvämningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Behovet av att vidta åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat är fortsatt stort, sade då Erik Bern, handläggare på MSB, med anledning av att årets ansökningar var sammanställda.

Men i nästa års budget minskar regeringen på anslaget för klimatanpassning, pengarna flyttas över till arbetet med att minska risken för skred vid Göta älv. Därmed blir pengapåsen betydligt mindre för landets övriga kommuner som vill genomföra klimatanpassningsåtgärder, från årets knappt 75 miljoner till knappt 25 miljoner.

Login