Hultqvist värvar omdiskuterad gd som statssekreterare

KORTNYTT. Jan-Olof Lind, generaldirektör på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), blir ny statssekreterare i försvarsdepartementet. För sju år sedan var han inblandad i Saudi-affären som tvingade försvarsminister Sten Tolgfors (M) att avgå.

Peter Hultqvist var i behov av en ny statssekreterare. Detta sedan Jan Salestrand lämnat för att bli stabschef hos kungen. 

Läs också: Statssekreterare lämnar regeringen för hovet

Nu står det klart att ersättaren blir Jan-Olof Lind, gd för FOI sedan 2009. Valet är inte helt okontroversiellt med tanke på att Lind ledde FOI när Saudiaffären uppdagades 2012.

Ledde till ministeravgång

Sveriges radio avslöjade att FOI skapat ett bulvanföretag som i samarbete med Saudiarabien skulle bygga en ny vapenfabrik i landet. Projektet inleddes redan 2005 men avslöjades först sju år senare. Under tiden hade Jan-Olof Lind hunnit tillträda som generaldirektör. 

Saudi-affären ledde till omfattande kritik och i förlängningen till dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors (M) avgång.

Lind påstod först att han inte kände till bulvanföretaget men ändrade senare sin version och sade att han hade försökt att stoppa det. De dubbla versionerna till trots överlevde han krisen och fick förlängt förordnande av Tolgfors efterträdare Karin Enström (M).

Forrige artikel SKL tar fram avtal för medarbetare under krissituationer Næste artikel Svenskt luftrum kränkt av ryskt stridsplan