Huawei USA: Post- och telestyrelsen måste ta sitt förnuft till fånga

DEBATT. Post- och telestyrelsens beslut att utesluta Huawei från de svenska 5G-näten har motiverats utifrån ett säkerhetsperspektiv. Paradoxalt nog riskerar detta beslut att leda till att cybersäkerheten minskar, skriver Huawei USA:s cybersäkerhetschef Andy Purdy.

Andy Purdy
Cybersäkerhetschef, Huawei USA


Det är lika bra att ha det sagt från början, så att den biten är avklarad: Ja, jag är amerikansk medborgare och en sann patriot. Och ja, jag är amerikansk cybersäkerhetschef på Huawei. Jag har jobbat i Vita huset och i departementet för inrikes säkerhet (Homeland Security). Sedan 2012 jobbar jag för Huawei med huvudkontor i Kina. För mig finns det ingen konflikt i detta.

Jag har inga problem med att deklarera att Huawei inte utgör något säkerhetshot mot USA eller någon annan nation i världen. Därmed inte heller mot Sverige.

Amerikansk kampanj

Förra veckans anmärkningsvärda beslut från svenska Post- och telestyrelsen (PTS) att utesluta Huawei som leverantör i uppbyggnaden av 5G-nätverken är ett resultat av en kampanj som under en längre tid drivits av Trumpadministrationen.

USA:s utrikesminister Mike Pompeo turnerar världen runt med syftet att få så många länder som möjligt att underteckna det så kallade Clean Network-programmet. Detta program har som uttalat mål att stänga ute Huawei från 5G-utbyggnaden och från telecom-nätverk generellt.

5G-teknik

Det handlar alltså inte om huruvida Huaweis produkter är mer osäkra än konkurrenternas. För sanningen är den att 5G-tekniken bygger på gemensamma standarder. Det har även Ericssons vd Börje Ekholm bekräftat i svensk media nyligen.

Källkoden är öppen för vem som helst att läsa. Det är en förutsättning för att nätet ska fungera sömlöst oavsett vilken leverantör som har satt upp masterna och komponenterna. Att försöka smyga in bakdörrar eller liknande i den här typen av utrustning vore extremt naivt, då det oundvikligen skulle upptäckas av andra leverantörer. Det vet alla i branschen.

Cybersäkerheten på spel

I själva verket handlar PTS beslut om att USA och Kina befinner sig i ett handelskrig och nu tvingas länder ta ställning till vilken sida de står på. Det är en oroande utveckling som bidrar till polarisering och som hämmar internationellt utbyte – inte bara av varor och tjänster, utan även av kultur och idéer.

Man ska dock inte förledas att tro att det inte finns ett cybersäkerhetshot. Det finns i dag aktörer med onda avsikter, inklusive minst fem nationalstater, som är väldigt sofistikerade och avancerade när det kommer till cyberattacker och spionage. För att skapa ett så säkert 5G-nät som möjligt är öppenhet och samarbete mellan 5G-aktörerna för att utveckla gemensamma standarder avgörande. Så har skett hittills. Så önskar vi att det skulle fortsätta. Men tyvärr riskerar nu utvecklingen att bli en annan.

PTS beslut, tillsammans med andra nationers, att utesluta Huawei från 5G-näten riskerar alltså paradoxalt nog att leda till en lägre nivå av cybersäkerhet i världen då incitamentet att utveckla gemensamma internationella standarder minskar.

"Negativt kliv bakåt"

Det är ett stort negativt kliv bakåt i historien som påminner om en tid då stora delar av världen inte kommunicerade med varandra. En tid då innovation hämmades av avsaknad av forskningsutbyte och resulterade i oförenliga standarder. Effekten av en sådan utveckling är isolation och minskad internationalisering. Det öppnar upp för fler säkerhetsbrister som kan utnyttjas av dem med verkligt onda avsikter.

Jag, och jag tror att jag kan tala även för mina kollegor hos de andra 5G-leverantörerna, önskar inte den här utvecklingen. Min starka förhoppning är att PTS och liknande instanser i andra länder tar sitt förnuft till fånga och på riktigt utvärderar konsekvenserna av att begränsa sund konkurrens och internationellt utbyte i syfte att höja cybersäkerheten.

Låt oss föra en konstruktiv dialog kring detta. Tillsammans kan vi öka säkerheten och arbeta för ökad transparens.

Forrige artikel M: Tre principer för det fördjupade försvarssamarbetet med Finland M: Tre principer för det fördjupade försvarssamarbetet med Finland Næste artikel Piratpartiet: Dags för regeringen att ta ställning till TERREG Piratpartiet: Dags för regeringen att ta ställning till TERREG