Här är länderna som fick Wallströms uppmärksamhet

LINJETAL. När utrikesminister Margot Wallström presenterade regeringens utrikesdeklaration framhölls sammanhållningen i EU som nyckeln för det svenska säkerhetsarbetet. De länder som fick mest uppmärksamhet var Ryssland och Syrien.

För musen över kartan

-

 

 

-

När regeringen presenterade utrikesdeklarationen i veckan var en stor del av fokuset på EU som samarbetspartner. Inte mindre än 26 gånger nämndes EU i deklarationen. Efter en generell inledning och en kortare passage om Sveriges alliansfrihet kom tidigt meningen “Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik bygger på sammanhållning i EU”. Medan Nato mest nämndes i förbifarten i slutet av samma mening  “och ökat samarbete på bred front: i Norden och Östersjöområdet, inom FN och OSSE, med Nato och genom en stark transatlantisk länk”.

Talande karta

Grafiken ovan visar hur många stycken i deklarationen som utrikesministern ägnade åt respektive land. Ju intensivare färg, desto längre tid talade utrikesministern om landet i fråga. Tabellen under kartan listar hur många gånger namnet på den internationella organisationen nämndes i utrikesdeklarationen. 

När det gällde enskilda länder var det tydligt att Ryssland fortsatt är det land vars säkerhetspolitiska förehavanden får mest uppmärksamhet. Regeringen håller Ryssland ansvarigt för situationen i östra Ukraina och menar att annekteringen av Krim bryter mot folkrätten.

Rundade känslig fråga

Även i frågan om kärnvapen oroas regeringen av Rysslands agerande men tar också upp USA:s ansvar. Samtidigt som man rundar den politiskt känsliga frågan om en eventuell anslutning till FN-konventionen om kärnvapenförbud genom att säga att “en utredning kommer att se på konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde”.

Tillsammans med Ryssland var Syrien det land som omnämndes flest gånger. Attackerna i norra Syrien kallas för “djupt oroande”. Samtidigt framhåller regeringen att man bidrar med humanitär hjälp till landet och att man vill se fler kvinnor aktiva i fredsförhandlingarna.

Inget om Gui Minhai

Något som regeringen däremot inte nämnde var den svenske förläggaren Gui Minhai som sitter fängslad på oklara grunder i Kina. Människorättsläget i Kina nämndes bara i stora och inte särskilt konkreta drag. “Vår relation med Kina är omfattande. Landets roll i världen växer, och med det följer ett ökat ansvar inklusive med skydd för de mänskliga rättigheterna”, skriver regeringen. 

,

Forrige artikel Var fjärde journalist och politiker utsätts för hot och hat Var fjärde journalist och politiker utsätts för hot och hat Næste artikel Hårdare tag mot organiserad välfärdsbrottslighet Hårdare tag mot organiserad välfärdsbrottslighet
Nya Rakel på gång – ska inte vara helägt av staten

Nya Rakel på gång – ska inte vara helägt av staten

GENERATIONSSKIFTE. Kommunikationssystemet Rakel ska få en efterföljare som ska kunna överföra bilder och mer data. Men nu vill regeringen att privata företag ska involveras och därmed kommer inte staten längre äga hela infrastrukturen.