Debatt

Haddad (L): Återinför beredskapspolisen

DEBATT. De senaste åren har präglats av en rad dramatiska händelser med stort flyktingmottagande och förhöjt terrorhot. Därför vore det oansvarigt att säga nej till att förstärka Polisen, menar Liberalernas Roger Haddad, som vill återinföra 5 000 beredskapspoliser.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Roger Haddad (L), riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson

I november 2015 begärde Liberalerna i riksdagen besked av regeringen och Socialdemokraternas Anders Ygeman hur man ser på frågan om beredskapspolisen och om de är beredda att återinsätta verksamheten. Hösten 2015 var en dramatisk period i Sverige med ett stort flyktingmottagande men också ett förhöjt terrorhot. Under 2016 sänktes terrorhotnivån och beslut har tagits som sänkt trycket i mottagandet. Lag och ordning krävs permanent, frågan fortsätter att vara aktuell inte minst på grund av den allvarliga utvecklingen inom svensk polis. Antalet poliser är färre idag, bara under 2016 lämnade nästan 1000 poliser yrket. Till detta misslyckas staten med att fylla platserna vid polisutbildningen. I detta läge är det oansvarigt av regeringen att säga nej till att förstärka Polisen, bland annat med en särskild beredskapspolis.

Frågan begravd

Det svar Anders Ygeman gav mig hösten 2015 handlade om att besvara frågan kring vilket behov som ska tillgodoses och om detta behov bör tillgodoses genom en resurs av beredskapspolisens slag. Dessutom ansåg regeringen att man måste ta ställning till ett antal frågor kring organisering, rekrytering, utbildning, övning, utrustning och finansiering. Regeringens tydliga besked var att den inte anser att det finns ett behov av att återinsätta beredskapspolisen. Trots att det nu gått över ett år sedan Liberalerna utkrävde besked av regeringen har frågan hamnat i en byrålåda på justitiedepartementet. Eller har regeringen internt undersökt behovet och hur en beredskapspolis kan införas? I så fall är vi nyfikna på slutsatserna.

"Ny och modern beredskapspolis"

Liberalerna vidhåller att svensk beredskap måste förstärkas och det omgående. Vi anslår redan i årets budget resurser för att kunna införa beredskapspolisen med totalt 5 000 nya tjänster fullt utbyggt. Beredskapspolisen är en reservpolis som ska kunna kallas in vid kriser och samhällsstörningar. Fram till 2012 hade Sverige en beredskapspolis. Den lades ned med motiveringen att den inte längre behövdes då antalet poliser ökat till över 20 000 och totalförsvarsplikten i fredstid förändrats. Enbart det senaste årets händelser visar att polisen i vissa mycket ansträngda lägen, där hela samhällsorganisationen sätts på prov, måste kunna kalla in förstärkning. Därför behövs en ny och modern beredskapspolis. Beredskapspolisen hade till exempel kunnat vara en värdefull förstärkning under den akuta flyktingkrisen hösten 2015. Skogsbranden i Västmanland 2014 är ett annat exempel där beredskapspolisen hade kunnat fylla en viktig funktion. Liberalerna vill skapa en modern beredskapspolis, som ska kunna kallas in i fler situationer än förut, detta är en ny öppning och ett nytt förslag från Liberalerna där vi är beredda att utreda ett bredare uppdrag. Tjänstgöringen ska bygga på frivillighet och tidsbegränsade kontrakt för personer som har detta som ett åtagande vid sidan av sitt ordinarie arbete. Beredskapspolis ska som tidigare stå under polisens befäl.

Liberalerna har ett antal konkreta förslag för hur vi ska kunna avlasta och stötta svensk polis i en situation där Polismyndigheten inte klarar av sitt uppdrag fullt ut. Nu måste regeringen ge besked hur den vill lösa situationen.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Beredskapspolisen behövs på nytt
Läget för svensk polis är minst sagt ansträngt. Samtidigt planerar regeringen för att polisen ska vara redo att ge stöd och ta emot stöd från andra EU-länder. I det läget är det är dags för regeringen att återupprätta beredskapspolisen. Samhället behöver det och inte minst de stressade poliserna i Sverige, skriver Mikael Juul Sörensen, ordförande i Beredskapspolisföreningen.

Vill du delta i debatten? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson på [email protected]


Nämnda personer

Roger Haddad

Oppositionsråd (L) Västerås, särskild utredare för Sverigekursen
Pol. mag. i statsvetenskap (Mittuniversitetet, 2003)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024