Grafik: Länderna som fick Lindes uppmärksamhet

UTRIKESPOLITIK. I årets utrikespolitiska deklaration, Ann Lindes (S) första som utrikesminister, betonas särskilt betydelsen av samarbetet mellan EU och Sverige. USA och Ukraina var länderna som nämndes flest gånger.

Det går inte att urskilja någon ny utrikespolitisk linje i deklarationen. Det som får en framträdande roll är EU:s betydelse för svensk säkerhet. 

– EU är vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. Ingen annan aktör är i så stor utsträckning en garant för svensk ekonomi, säkerhet och fred, säger utrikesminister Linde när hon presenterar den årliga utrikesdeklarationen.

Login