Försvarsmakten ska göra flygövning mer avancerad

KORTNYTT. Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att ingå avtal om att utveckla den internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise (ACE).

Överenskommelsen ska slutas mellan Sverige, Norge, Finland, Danmark och USA och syftar till att utveckla flygövningen ACE  till en så kallad Flag-övning. För att flygövningen ska nå nivåhöjningen krävs att övningen uppfyller flera kriterier. Tanken är att flygövningen ACE på sikt ska utvecklas till en mer avancerad nivå så att den blir mer utvecklande för de svenska förband som deltar i övningen, det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. 

Försvarsmakten har därför fått uppdraget att ingå överenskommelse med myndigheter från de övriga deltagande länderna för att man framöver ska kunna nå dessa kriterier. 

 

Login