Försvarsmakten byter ekonomidirektör

Ellen Rova är Försvarsmaktens nya ekonomidirektör

0:000:00