Förslag om skärpta säkerhetsregler vid statlig rekrytering får kritik

Säkerhetspolisen vill skärpa regelverket för myndigheternas rekrytering till säkerhetskänsliga tjänster, men förslaget som regeringen skickat ut på remiss får kritik. Myndigheterna varnar för ökad kompetensbrist och fackförbunden för att arbetssökande med utländsk bakgrund ska drabbas av godtycke.

De flesta remissinstanserna instämmer i att regelverket kan behöva skärpas, men kräver en mer gedigen utredning och konsekvensanalys.
De flesta remissinstanserna instämmer i att regelverket kan behöva skärpas, men kräver en mer gedigen utredning och konsekvensanalys.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Johanna Alskog

Säkerhetspolisen har pekat på risken att myndigheterna tar för lätt på eller helt förbiser arbetssökandes kopplingar till främmande makt vid rekryteringar till säkerhetskänsliga tjänster – bland annat av rädsla för

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00