Debatt

Förbjud tiggeri för att skydda dricksvattnet

Sverige måste kunna säkerhetsställa en god vattenförsörjning vid händelse av en krissituation. Vid ett angrepp mot Sverige så kommer vår tillgång till dricksvatten att vara ett potentiellt mål. Personer som bosätter sig i naturreservat och vattenskyddsområden är också ett hot mot dricksvattnet, skriver Martin Westmont (SD).

Ett förbud mot tiggeri skulle minska incitamenten för att vistas i Sverige och ett följdresultat skulle bli att de illegala bosättningarna i vattenskyddsområden och på andra platser i landet skulle minska, skriver Martin Westmont.
Ett förbud mot tiggeri skulle minska incitamenten för att vistas i Sverige och ett följdresultat skulle bli att de illegala bosättningarna i vattenskyddsområden och på andra platser i landet skulle minska, skriver Martin Westmont.Foto: Henrik Montgomery/TT
Martin Westmont
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Mycket har förändrats i Sverige de senaste åren, vi är många som aldrig hade kunnat tro att 2023 så kommer det vara många som fryser delar av året i sina egna hem. Men nu är vi där, det är verklighetens Sverige och ett resultat av en energipolitik som har misskötts av tidigare regeringar under lång tid.

En annan viktig grundsten för ett fungerade samhälle är tillgången till dricksvatten. Dricksvattnet brukar benämnas som vårt viktigaste livsmedel. Att man alltid har tillgång till vatten direkt från kranen att dricka, laga mat, tvätta sig osv. är en självklarhet för dem flesta. Lika självklart som att många för inte så länge sedan aldrig kunde tro att man skulle bli tvungen att behöva tumma på värmen i bostaden.

Att behålla kvaliteten och tillgången på dricksvatten är av stor vikt för ett fungerande samhälle och ur hälsosynpunkt. Dricksvattnet är också en viktig del i produktionen för många svenska företag.

Hur vi ska bibehålla och skydda vårt dricksvatten är högst relevant med tanke på det politiska läget i vår omvärld.

Ett förbud mot tiggeri

Även andra händelser kan ha en negativ påverkan på tillgången till dricksvatten som översvämningar eller föroreningar av våra vattentäkter. Förorenat dricksvatten har förekommit tidigare, vi har sett det i Mariestads kommun och för några år sen upptäcktes det kemikalier i dricksvattnet i Ronneby. Internationellt så hade vi 2014 den stora katastrofen där 100 000 människor drabbades av legionärssjukan i USA efter ett byte av dricksvattentäkt. 

I Sverige har vi en problematik av uppförandet av illegala bosättningar i naturreservat och i vattenskyddsområden för vår dricksvattenproduktion. Det är en sanitär olägenhet och bosättningarna bebos oftast av hitresta tiggare från andra EU-länder. Här är det viktigt att ett tiggeriförbud kommer till stånd och regeringspartierna med Sverigedemokraterna är överens om att ett författningsförslag för ett tiggeriförbud i Sverige ska läggas fram.

Ett förbud mot tiggeri skulle minska incitamenten för att vistas i Sverige och ett följdresultat skulle bli att de illegala bosättningarna i vattenskyddsområden och på andra platser i landet skulle minska. Därför har jag också skrivit en interpellation på ämnet.

Vår uppgift som politiker är att arbeta förebyggande och verka för invånarnas bästa. Vi har nu en ny regering i nära samarbete med Sverigedemokraterna, förutsättningarna finns nu för första gången på många år att agera i god tid innan krisen, likt den aktuella elpriskrisen vi nu lever med är ett faktum.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00