FOI: Högre krav på Sveriges försvar efter brexit

EU-FÖRSVAR. Brexit ställer krav på Sverige. Både i vår solidaritetsförklaring och att EU nu kommer gasa på i försvarssamarbetet, enligt FOI.

Klockan tickar och brexit närmar sig. Oavsett om det skjuts upp eller inte, är det sannolikt att Storbritannien lämnar EU inom ett halvår. Vilket innebär att en stor försvarsmakt tillika Nato-medlem försvinner ur EU-samarbetet. 

På Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har man sett över vilka konsekvenser brexit kommer ha för Sverige och vår försvarspolitik. 

– De försvarssamarbeten vi har är till stor del inte avhängiga EU. Jag tror att i brexitsammanhang så är försvarspolitiken minst drabbat av alla politikområden, säger Niklas Rossbach, förste forskare vid FOI, till Altinget. 

Login