FMV halveras – 2 000 anställda går till Försvarsmakten

OMORGANISERING. Försvarsmakten tar över en del av Försvarets materielverks (FMV) uppgifter och därmed anställer de även personalen från FMV. Men några vägrar en militär nyanställning och säger därför upp sig.

Från årsskiftet har Försvarsmakten tagit över en del av ansvaret för upphandling och logistikförsörjning som tidigare legat under FMV. De tar även över en av de största delarna av FMV, vilket är förråd, service och verkstäder (FSV). Den avdelningen har cirka 1 600 anställda. Tomas Salzman var chef över FSV, när den innan årsskiftet fortfarande tillhörde FMV. 

– Vi ansvarade för det underhåll som finns i statlig regi, bakre förrådshållning och övriga servicetjänster, säger han till Altinget. 

Läs också: Försvarsutskottet vill skala ned FMV

Login