Enkät ska kartlägga säkerheten hos polisanställda

KORTNYTT. Polisen skickar ut en enkätundersökning till myndighetens anställda med syfte att få en fördjupad lägesbild av hur de utsätts för våld, hot och annan otillåten påverkan.

De senaste årens angrepp mot polisanställda och polishus, hot, skjutningar och sprängningar kan påverka polisanställdas möjlighet att upprätthålla lag och ordning menar Polismyndigheten.

– Det här är en allvarlig utveckling och helt oacceptabel. Det är viktigt att alla polisanställda känner sig trygga och kan fortsätta med sina viktiga uppdrag, säger rikspolischef Anders Thornberg i ett pressmeddelande. 

Under maj och juni kommer en enkätundersökning att skickas ut till anställda som en del i arbetet med att stärka medarbetarskyddet. Enkäten ska kartlägga de behov som finns bland de anställda, därefter ska åtgärder föreslås. 

Login