Eliasson: Civilförsvaret brister

KORTNYTT. Sveriges totalförsvarsförmåga ”ligger inte alls där den borde göra”, säger Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I en intervju med TT säger Eliasson att Sveriges kapacitet att möta nya former av hot är bristfällig. Eliasson nämner stormen Alfrida som exempel då stora svagheter i elsystemet blev påtagliga. 

– Vi behöver göra en kraftsamling i Sverige för att skapa robusta uthålliga system när det gäller energi, kommunikation, transporter, livsmedel, finansiella tjänster och liknande, säger han.

Dan Eliasson utesluter inte att civilplikten, som är vilande sedan 2008 kan behöva återinföras. Civilplikt är en del av totalförsvarsplikten inom totalförsvaret och innefattar alla svenskar mellan 16 och 70 år som inte är en del av det militära försvaret. Civila kan enligt lag kallas in bland annat när Sverige höjer sin militära beredskap för att till exempel bli en del av räddningstjänsten eller att visa folk vägen till skyddsrum. 

Login