Domslut kan leda till färre utvisningar av Migrationsverket

KORTNYTT. Migrationsöverdomstolens nya vägledande domar kan komma att stoppa flera utvisningar av arbetskraftsinvandrare.

Över 3000 personer har nekats förlängt arbetstillstånd i Sverige i år. I flera av fallen har det handlat om små misstag från arbetsgivare eller arbetstagare som kan leda till att arbetstillståndet inte förlängs. Alla riksdagspartier har varit negativa till Migrationsverkets behandling av sådana fall och en lagändring är under förberedelse. 

Migrationsverket har redan meddelat att de ska ändra sin behandling av dessa ärenden. Men migrationsöverdomstolen har nu fastslagit två nya vägledande domar som ska ändra Migrationsverket sätt att hantera arbetstillstånden. De ska istället för att leta misstag i enskilda månader, göra en helhetsbedömning av arbetstagarens verksamhet i Sverige.

De vägledande domsluten kan alltså direkt leda till att arbetskraftsinvandrare nu får förlängt arbetstillstånd och stoppar utvisningen av kompetens. Detta är något som Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare, ser som ett steg i rätt riktning.

Login