Debatt

Debatt: Infrastrukturens finansiering havererar i krisens fotspår

DEBATT. Finansieringen av flygplatsernas säkerhetskontroller är byggt på stabila passagerarantal. För att flygplatserna ska kunna hålla öppet, för bland annat brandbekämpningsflygplan, måste regeringen ta ansvar för kostnaden, skriver Transportföretagen.

"Flygplatserna måste skyddas trots färre flygplan i luften om de samhällsviktiga flygen ska kunna starta och landa."
"Flygplatserna måste skyddas trots färre flygplan i luften om de samhällsviktiga flygen ska kunna starta och landa."Foto: STORM Heliworks
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Marcus Dahlsten
Vd, Transportföretagen
Fredrik Kämpfe
Branschchef, Transportföretagen-flyg
Li Jansson
Branschchef, Säkerhetsföretagen


För Sveriges totalförsvar, sjukvård, säkerhet och ekonomi finns en infrastruktur vars existens är avgörande. Flygplatserna måste skyddas trots färre flygplan i luften om de samhällsviktiga flygen ska kunna starta och landa. Coronakrisen har blottat ett systemfel i finansieringen av flygplatsernas säkerhetskontroller av passagerare och deras bagage som ytterst kan leda till att flygplatssäkerheten kollapsar.

En ohållbar situation 

Coronakrisen har slagit enormt hårt mot flyget och antalet flygresenärer har minskat med långt över 90 procent. Samtidigt är finansieringssystemet för flygets infrastruktur baserat på tider med långsiktigt stabila trafikprognoser där ersättningen för säkerhetskontroller av passagerare och deras bagage baseras på antal passagerare.

Nu står säkerhetskontrollerna ofta tomma. Dagens ersättningssystem för den aktör som sköter säkerhetskontrollerna på flygplatserna bygger på passagerarvolymer och det minimala flödet av passagerare leder nu till mångmiljonförluster varje månad. Men trots detta måste aktörerna bemanna säkerhetskontrollerna för de få som flyger.

Situationen är ohållbar och kan slå ut företagen som utför tjänsterna. Samtidigt måste flygplatssäkerheten tryggas. Om flygplatsernas infrastruktur ska säkras och om flygtrafiken realistiskt någonsin ska kunna återgå till normaltillstånd måste regeringen agera nu. Om inte är risken överhängande att samhällsviktig infrastruktur och livsavgörande transporter omöjliggörs.

Ett självklart samhällsintresse

Ska det vara möjligt för sjukvården att ta emot materiel och transportera patienter med akuta ambulansflyg måste den grundläggande flyginfrastrukturen finnas på plats.


Transportföretagen

Ska det vara möjligt för sjukvården att ta emot materiel och transportera patienter med akuta ambulansflyg måste den grundläggande flyginfrastrukturen finnas på plats. Vi närmar oss dessutom en varm sommar då flyg för brandbekämpning av skogsbränder måste kunna rädda liv och egendom. Att hålla igång flygets infrastruktur är självklart ett samhällsintresse.

Tiden efter krisen

Det finns fortfarande personal med rätt utbildning, kompetens och godkännanden för att bemanna flygplatsernas säkerhetskontroller. Men agerar inte regeringen i tid och företag tvingas lägga ned verksamheten blir de tvungna att starta om helt då trafiken återupptas och då är myndigheternas handläggningstider och övrig rekryteringstid för ny personal hela tre månader.

Ekonomin kommer att återstarta och när den gör det får inte förlegade finansieringssystem eller onödigt regelkrångel från myndigheter bromsa framkomsten av nya jobb. Hur ekonomin ska överleva coronakrisen är en glödhet politisk fråga, men det finns en tid efter krisen och vi måste gemensamt underlätta för företag att ta sig dit.

En säkerhetsgaranti

Flyget är viktigt för Sveriges ekonomi och för att ekonomin snabbt ska få luft under vingarna igen efter krisen är det helt nödvändigt att flyget återstartar. Regeringen har redan beslutat om upphandling för samhällsviktigt flyg och statliga kreditgarantier för flygbolag. Men för att inte flygplatser ska tvingas stänga på grund av bristande resurser måste regeringen skyndsamt ta ansvaret över kostnaden, genom en säkerhetsgaranti, för flygplatsernas säkerhetskontroller till dess trafiken återhämtat sig. Detta för att flygplatserna ska kunna hållas öppna och ytterst för att ingen ska riskera att skadas i brist på sjukvårdsmateriel eller i skogsbränder.

Systemet har havererat

Det kommer att ta lång tid för flygpassagerarna att återvända. Enligt Transportstyrelsens trafikprognos beräknas antalet passagerare minska med nästan 61 procent under 2020 och även 2021 bedömer myndigheten att flygtrafiken är starkt påverkad av coronakrisen. Tills dess måste flygplatserna överleva för att kunna bedriva verksamheten att säkert garantera samhällsviktigt flyg.

Det finansieringssystem som är byggt på stabila passagerarantal har havererat i coronakrisens spår. Utifrån den verkligheten måste nu regeringen agera för att tillföra resurser så att flygplatssäkerheten kan fortsätta bedrivas. Inledningsvis genom en temporär säkerhetsgaranti till årsskiftet för att sedan utvärdera förutsättningarna inför nästa år.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00