Debatt

DCA-avtalet kan leda till straffrihet för våldtäkt

Med det nya DCA-avtalet riskerar sexualbrott öka, svensk rättssäkerhet undermineras och arbetet för det svenska rättsväsendet att försvåras. Regeringen får inte komma undan med att förhandla bort kvinnors rättigheter i sin upprustningsiver. Det skriver fem freds-, kvinno- och jämställdhetsorganisationer. 

”Att förlita sig på att de amerikanska styrkorna självmant kommer sätta sig in i olika länders lagböcker på en tillräcklig nivå räcker inte för att på ett robust sätt förhindra sexualbrott”, skriver debattörerna. 
”Att förlita sig på att de amerikanska styrkorna självmant kommer sätta sig in i olika länders lagböcker på en tillräcklig nivå räcker inte för att på ett robust sätt förhindra sexualbrott”, skriver debattörerna. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet, Karl Melander
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I december 2023 skrevs DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement) under av USA och Sverige. DCA är ett bilateralt militärt samarbetsavtal som ger USA tillgång till 17 svenska militärbaser, varav delar reserveras exklusivt för USA.

Samtliga debattörer

Kerstin Bergeå
Ordförande, Svenska freds- och skiljedomsföreningen

Malpuri Groth
Operativ chef Sveriges kvinnoorganisationer

Shahab Ahmadian
Ordförande, Män

Malin Nilsson
Generalsekreterare, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet

Amra Bajric
Ordförande, Fatta!

I och med avtalet ges de amerikanska styrkorna en liknande immunitet gentemot svensk lag som diplomater har. Grundtanken är att de vid brott ska straffas enligt amerikansk militärlag. Problem uppstår dock i de fall denna lag är svagare än den svenska. Synen på sexualiserade brott är ett tydligt sådant exempel.

DCA-avtalet kan leda till straffrihet 

Amerikansk militär strafflagstifning förbjuder våldtäkt och prostitution men lagstiftningen är svagare än Sveriges. USA har till exempel inte en samtyckeslag, vilket innebär att en utsänd amerikan som begått våldtäkt skulle kunna frias i amerikansk militärdomstol i fall där den hade dömts enligt svensk rätt. Detsamma gäller sexköp, som enligt amerikansk militärlagstiftning är förbjudet, men där det sannolikt krävs någon form av uppmaning eller tvång för att en person ska dömas.

Avtalet skulle alltså i praktiken kunna leda till straffrihet för brott som vissa våldtäkter och sexköp.

Enligt svensk lag räcker det med själva köpet. Det finns dock enligt avtalet en möjlighet för Sverige att kräva tillbaka domsrätten när det rör sig om fall av särskild betydelse för Sverige. Försvarsministerns presstalesperson bekräftar dock att ribban ligger mycket högt och säger att ”Sverige väntas avstå domsrätten i de allra flesta fall”. I regeringens proposition står också att en: ”medlem av en amerikansk styrka kommer således att vid misstanke om sexualbrott som utgångspunkt prövas under amerikansk militär strafflagstiftning”.

Avtalet skulle alltså i praktiken kunna leda till straffrihet för brott som vissa våldtäkter och sexköp.

Lagarna skiljer sig åt – för mycket 

Forskning kring militära baser i andra länder visar att mäns våld mot kvinnor, sexualiserat våld, exploatering och trafficking ökar nära baserna. Kvinnojourer runt om i landet har också redan i dag uppmärksammat hur inflygd personal till stora industrier, till exempel batterifabriker eller gruvnäringar, har lett till ökad prostitution lokalt.

Vi ser därmed med oro på hur en eventuell ökning av sexualbrott, som inte lagförs enligt svensk lag, kan påverka allmänhetens uppfattning om rättssäkerheten när det gäller sexuella våldsbrott. Särskilt som den redan låga uppklarningsprocenten för nämnda brott är ett känt problem i Sverige.

Regeringen skriver i propositionen till riksdagen att de amerikanska styrkorna är skyldiga att respektera svensk lagstiftning och i detta ligger en skyldighet att informera sig om lagstiftningen på platsen. Men att förlita sig på att de amerikanska styrkorna självmant kommer sätta sig in i olika länders lagböcker på en tillräcklig nivå räcker inte för att på ett robust sätt förhindra sexualbrott, särskilt inte när våra lagstiftningar skiljer sig så pass mycket åt.

Vi kräver att:

  • Riksdagen förtydligar att Sverige som regel kommer att kräva tillbaka domsrätten vid sexualiserat och könsbaserat våld samt tydliggöra vilka skyldigheter svenska myndigheter har gentemot brottsoffer i Sverige om gärningspersonen inte döms enligt svensk lagstiftning.
  • Riksdagen förtydligar huruvida svenska medborgare kommer vara tvungna att vittna i amerikansk militärdomstol om ett brott begås där förövaren är amerikan och brottsoffret är svensk medborgare.
  • Regeringen ger ett särskilt uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att ta fram en handlingsplan för hur kunskap om sexualbrottslagstiftning inklusive sexköpslagen ska säkerställas vid och på de berörda militärbaserna.
  • Regeringen permanentar och öronmärker resurser till polisens arbete mot prostitution och andra sexualbrott.
  • Regeringen stärker kompetensen om sexualbrott inklusive sexköpslagen inom rättsväsendet och relevanta myndigheter så att lagen och eventuella lagskärpningar tolkas som det är tänkt.
  • Regeringen återinför ambassadören mot människohandel och förstärker arbetet med ett tillhörande kansli.
Nämnda personer

Kerstin Bergeå

Ordförande Svenska Freds- och Skiljedomstolsföreningen

Shahab Ahmadian

Ordförande Riksförbundet Män
fil. mag. i radioproduktion (Stockholms dramatiska högskola 2010)

Malin Nilsson

Generalsekreterare Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)
Master i Asienstudier (Lunds uni., 2012)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024