Danmark vill blåsa nytt liv i Östersjörådet

SAMARBETE. När Danmark senare i år blir ordförande för Östersjörådet vill regeringen arbeta för att göra rådet lika relevant som det var då det skapades i efterdyningarna av kalla kriget.

Av: Andreas Krogh

När Danmark den 1 juli 2019 tar över ordförandeskapet för Östersjörådet blir den viktigaste uppgiften att anta och implementera reformer som gör organisationen mer relevant och som ökar dess genomslagskraft. Det är ambitionen enligt en redogörelse om utvalda internationella organisationer som Danmarks utrikesminister Anders Samuelsen presenterade i Folketinget.

Östersjörådet är inte längre det primära forumet för samarbete i Östersjöregionen som det var då det skapades 1992.

Login