Cederbratt: Polisen måste få avlastning

DEBATT. Ett utökat samarbete mellan polis och militär kan avlasta polismyndigheten, skriver riksdagsledamoten Mikael Cederbratt (M).

Av: Mikael Cederbratt,
riksdagsledamot (M), tjänstledig kommissarie

Under lång tid har kriminaliteten vunnit mark i Sverige och rättsväsendet har trätt tillbaka. År 2016 minskade också förtroendet för samtliga myndigheter inom rättsväsendet, förutom för Kriminalvården. Polisen klarar inte av sin kärnuppgift, att utreda och klara upp brott, tillräckligt väl. Förra året var andelen personuppklarade brott lägre än på flera decennier. Antalet utanförskapsområden, där brottsligheten är hög, blir allt fler i Sverige.

Polismyndigheten går på knäna

Uppgiften att stoppa denna utveckling ligger på polisen. Men polisen befinner sig just nu i en krävande omorganisation som utsätter myndigheten för stora påfrestningar. Missnöjet bland de anställda är stort och historiskt många har valt att sluta till följd av den ansträngda arbetssituationen. Myndigheten går på knäna samtidigt som kriminaliteten breder ut sig. Situationen är ohållbar.

Försvarsmakten kan avlasta polisen

För att avlasta polisen behövs ett samarbete mellan Försvarsmakten och polisen. Detta skulle frigöra resurser hos polisen som då skulle kunna fokusera på kärnverksamheten.

Det handlar om att medverka till ökad säkerhet och trygghet i landet. Det är dock viktigt att återigen understryka att det alltid är polisen som ska leda verksamheten.

Danmark ett gott exempel

Vårt grannland Danmark har valt att låta polis och militär samarbeta. I september i år kommer de första av flera danska militärer att genomgå en kortare polisiär utbildning med inriktning på i första hand gränskontroll, trafikreglering, avspärrningar, eftersök och bevakningsuppdrag. Allt för att avlasta polisen, som är hårt belastad av gängkriminaliteten i landet. Det handlar om att medverka till ökad säkerhet och trygghet i landet. Jag är övertygad om att Sverige kan och bör ta till sig de goda exempel som vi sett på detta område.

Fler poliser behövs långsiktigt

Slutligen vill jag poängtera att detta förslag inte är ett alternativ till att vi behöver fler poliser i Sverige, vilket är ett obestridbart faktum. Sverige behöver fler poliser och Sveriges poliser behöver högre löner och bättre arbetsvillkor. Men i vissa situationer behöver de även hjälp och stöd från andra delar av samhället. Alla samhällets resurser behöver mobiliseras för att bekämpa den växande kriminaliteten. 

Debattartikeln har tidigare publicerats i tidningen Bohusläningen (28 oktober)

Forrige artikel SD om försvaret: Öka samarbetet med Finland – inte EU  SD om försvaret: Öka samarbetet med Finland – inte EU Næste artikel Debatt: Anställ fler administratörer och staten effektiviseras Debatt: Anställ fler administratörer och staten effektiviseras
Nya Rakel på gång – ska inte vara helägt av staten

Nya Rakel på gång – ska inte vara helägt av staten

GENERATIONSSKIFTE. Kommunikationssystemet Rakel ska få en efterföljare som ska kunna överföra bilder och mer data. Men nu vill regeringen att privata företag ska involveras och därmed kommer inte staten längre äga hela infrastrukturen.