Vice riksbankschefen: Hushåll och fastighetsbolag behöver tåla högre ränta

Aino Bunge flaggar för att det på sikt kan krävas större höjningar av styrräntan för att hantera inflationen. Då behöver både svenska hushåll och företag vara bättre rustade än i dag, menar hon. 

”Det måste finnas förutsättningar för penningpolitiken att göra det jobb den fått ansvar att utföra utan att det uppstår problem på vissa håll i ekonomin – och i värsta fall för det finansiella systemet – till följd av för kortsiktigt och för riskfyllt agerande”, säger vice riksbankschef Aino Bunge. 
”Det måste finnas förutsättningar för penningpolitiken att göra det jobb den fått ansvar att utföra utan att det uppstår problem på vissa håll i ekonomin – och i värsta fall för det finansiella systemet – till följd av för kortsiktigt och för riskfyllt agerande”, säger vice riksbankschef Aino Bunge. Foto: Jessica Gow / TT
Louise Carlsson-Örning

Vice riksbankschef Aino Bunge vill se strukturreformer på den svenska bostads- och fastighetsmarknaden för att Sverige bättre ska klara framtida inflations- och räntechocker. 

– En bättre fungerande bostads- och fastighetsmarknad är

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00