Bohlin (M): Cybersäkerhetscenter ska ses över

Nationellt cybersäkerhetscenter är fortfarande i uppbyggnadsfasen, men regeringen vill nu göra en översyn av verksamheten. ”Vi vill säkerställa att vi har ett offensivt och framåtlutat arbete på cyberområdet”, säger civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M).

"Vi bedömer att vi vill göra en översyn för att tillförsäkra att centret fungerar", säger Carl-Oskar Bohlin (M).
"Vi bedömer att vi vill göra en översyn för att tillförsäkra att centret fungerar", säger Carl-Oskar Bohlin (M).Foto: Hen
Johanna Alskog

Strax före jul år 2020 beslutade dåvarande regeringen om att inrätta ett cybersäkerhetscentrum. Året därpå tillsattes chefen Therese Naess och i höstas köpte Fortifikationsverket lokaler i Solna till centret för 400 miljoner kronor. Under året ska personalstyrkan vara uppe i runt 100 personer, enligt centrets egen webbplats.

Sju myndigheter inblandade

Nationellt cybersäkerhetscenter är ett uppdrag från regeringen till fyra myndigheter: FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen.

Arbetet med centret sker i samverkan med ytterligare tre myndigheter: Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten och Försvarets materielverk.

Syftet med centret är att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Men nu vill regeringen göra en översyn av Nationellt cybersäkerhetscentrum. Det sade Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen. tidigare i veckan.

Kan du utveckla vad ni menar med en översyn? 

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00