Debatt

Är livsmedel inte en nödvändig del av Sveriges totalförsvar, Bohlin?

Genom att inte bjuda in livsmedelsindustrin till Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap kommer man gå miste om avgörande insikter kring vad som faktiskt krävs för att föda landets befolkning. Det skriver Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.

Carl-Oskar Bohlin (M) leder näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap.
Carl-Oskar Bohlin (M) leder näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Björn Hellman
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 28 februari meddelade regeringen vilka aktörer man kommer bjuda in till sitt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Till vår stora förvåning är den svenska livsmedelsindustrin – Sveriges tredje största industrigren och en oumbärlig del av landets krisberedskap – inte inbjuden.

Livsmedelsindustrin har en central roll

Rådet leds av ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) och regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern. Även Försvarsmaktens överbefälhavare samt generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ingår i rådet. Syftet med näringslivsrådet är att öka kunskapen om de olika förutsättningar som gäller för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten.

När regeringen inrättade Näringslivsrådet i januari välkomnade vi beslutet. Eftersom det är företag som till stor del äger samhällsviktig verksamhet är näringslivets deltagande i totalförsvarsplaneringen en förutsättning för att försörjningsberedskapen ska fungera. Här har livsmedelsindustrin en central roll.

Våra 800 medlemsföretag producerar merparten av all svensk mat och dryck, sysselsätter drygt 55 000 personer och finns i hela landet. Det är livsmedelsindustrin som förädlar svenska råvaror till de livsmedel som säljs i butikerna och äts på landets skolor, sjukhus, vårdhem och regementen. Företagens betydelse för beredskapen bekräftas i en ny rapport från Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Frågan är varför den här insikten inte har nått regeringen.

”Mat och dryck måste finnas”

Sedan coronapandemin bröt ut 2020 har Livsmedelsföretagen haft tät kontakt och nära samarbete med både regeringen och relevanta myndigheter i krisberedskapsfrågor. Vi deltar i Livsmedelsverkets avstämningar kring försörjningsläget, bidrar med fakta och underlag till myndighetsrapporter och utredningar samt företräder industrin i alla sorters sammanhang där krisberedskap och totalförsvar diskuteras. Vi deltar aktivt i regeringens arbete med att ta fram en uppdaterad livsmedelsstrategi, där vi vill se ett ökat fokus på hur livsmedelssektorns motståndskraft kan stärkas. Vi har en unik insikt i företagens förutsättningar och vad som krävs för att producera livsmedel, såväl i fred som i kris.

Skulle det värsta hända är vi bara veckor från att inte kunna föda befolkningen.

Utan livsmedel, ingen krisberedskap. Mat och dryck måste finnas. Detta är en självklarhet för de flesta. Därför är vi så förvånade över att regeringen inte har bjudit in livsmedelsindustrin till Näringslivsrådet. Våra kollegor på LRF är inbjudna och det ska de vara. Men lantbruket är bara det första ledet i en komplex och sammanhängande livsmedelskedja. Lantbrukarnas råvaror måste transporteras, förädlas, förpackas och distribueras innan de hamnar i våra magar. Allt detta sköter livsmedelsindustrin.

Enorma utmaningar för livsmedelsproduktionen

Flera generationer svenskar har växt upp utan att behöva oroa sig för om det ska finnas mat och dryck. I dag ser läget väldigt annorlunda ut. Frågan är inte om det kommer fler kriser utan när, och i vilken form. Skulle det värsta hända är vi bara veckor från att inte kunna föda befolkningen. Det finns enorma utmaningar kring hur vi ska säkra tillgången till energi, drivmedel, gödsel, vatten och allt annat som behövs för att kunna producera livsmedel.

Om Carl-Oskar Bohlin och regeringen menar allvar med att vilja stärka den svenska försörjningsförmågan och livsmedelsberedskapen så måste man anamma ett jord till bord-perspektiv som rymmer hela livsmedelskedjan. Genom att inte bjuda in livsmedelsindustrin till Näringslivsrådet kommer man gå miste om avgörande insikter kring vad som faktiskt krävs för att föda landets befolkning. Eller menar regeringen att livsmedel inte är en nödvändig del av Sveriges totalförsvar och krisberedskap?

Nämnda personer

Carl-Oskar Bohlin

Minister för civilt försvar (M)
Juridik (Uppsala uni., 2011)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00