Allt sämre arbetssituation på försvarsdepartementet 

Försvarsdepartementet tampas med utbredd stress och hög arbetsbelastning där endast var fjärde medarbetare upplever sig ha kontroll över sin arbetssituation. Det framgår av Regeringskansliets arbetsmiljöundersökning.

34 procent av försvarsdepartementets anställda uppfattar att arbetsbelastningen är så pass hög att den omedelbart bör åtgärdas. Samma andel i hela Regeringskansliet är 14 procent.
34 procent av försvarsdepartementets anställda uppfattar att arbetsbelastningen är så pass hög att den omedelbart bör åtgärdas. Samma andel i hela Regeringskansliet är 14 procent.Foto: Pontus Lundahl/TT
0:000:00