12 000 vapen lämnades in under amnestin

KORTNYTT. Det är framförallt så kallade jaktvapen som lämnats in, men också drygt 3 500 enhandsvapen. Under förra vapenamnestin 2013 lämnades totalt 15 000 vapen in. 

Att färre vapen lämnats in under vapenamnestin den här gången jämfört med förra kan bero på att de tidigare amnestierna lett till att det helt enkelt finns färre vapen på gatorna. 

– Det kan vara så att de föregående amnestierna har rensat upp bland de vapen som i störst utsträckning lämnas in under en amnesti, det vill säga gamla jaktvapen som dyker upp i dödsbon, säger polisens projektledare Joakim Norenhag i ett pressmeddelande.

Flest vapen har lämnats in i storstadsregionerna med polisregion Syd i toppen, följt av region Väst och sedan Stockholm. Enstaka vapen vet polisen med säkerhet har koppling till den kriminella miljön.

Login