Om  
Lars Trägårdh

De ska ta fram en kulturkanon

Nu har regeringen presenterat vilka som ska ingå i kommittén En svensk kulturkanon. Arbetet inleds den 1 mars.

Nu har regeringen beslutat vilka som kommer att göra kommittéordförande Lars Trägårdh sällskap i arbetet med att ta fram en kulturkanon.
Nu har regeringen beslutat vilka som kommer att göra kommittéordförande Lars Trägårdh sällskap i arbetet med att ta fram en kulturkanon.Foto: Henrik Montgomery/TT
Albin Bohlin

I december presenterade utredningens direktiv och kommittéordförande – professorn och historikern Lars Trädgårdh. Nu har regeringen utsett vilka som ska förordnas som ledamöter i kommittén: Läsfrämjarinstitutets verksamhetsledare Marlen Eskander, journalisten Gunilla Kindstrand, Axess chefredaktör PJ Anders Linder och docenten i litteraturvetenskap Peter Luthersson.

– Nu har vi en kompetent kommitté på plats. Jag ser fram emot att följa deras arbete med att ta fram en kulturkanon som ska bli ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering. Att ta fram en kulturkanon handlar om att göra svensk kultur tillgänglig för fler, säger kulturminister Parisa Liljestrand i ett pressmeddelande.

Kommittén ska utse expertgrupper inom de olika konst- och kulturområdena, dessutom ska allmänheten få möjlighet att komma med förslag på verk som kan ingå i en svensk kulturkanon. Arbetet inleds den 1 mars och ska presenteras senast den 31 augusti 2025.

Kommittén ska bland annat...
  • utse konst- och kulturområden som ska ingå i en svensk kulturkanon,
  • fastställa vilka kriterier som ska gälla vid valet av verk till en svensk kulturkanon,
  • utse deltagare i expertgrupper utifrån sakkompetens inom respektive område,
  • uppdra åt varje expertgrupp att självständigt, enligt de kriterier som kommittén fastställt, avgöra vilka verk som ska ingå i en svensk kulturkanon inom det område som gruppen svarar för,
  • sammanställa en svensk kulturkanon av de verk som väljs ut av expertgrupperna,
  • skapa en öppen och inkluderande process vid framtagandet av en svensk
    kulturkanon där allmänheten ges möjlighet att komma med förslag, och 
  • föreslå hur en svensk kulturkanon ska kunna hållas relevant över tid

Källa: Kommittédirektiven

Nämnda personer

Lars Trägårdh

Professor i historia Marie Cederschiöld högskola

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00