Wallström KU-anmäls av Allan Widman (L)

KORTNYTT. Bakgrunden till anmälan är att Widman anser att Wallström i ett brev till ambassaderna brustit från kraven på objektivitet och saklighet.

FI en instruktion till Sveriges ambassader med anledning av Försvarsberedningens rapport skriver Wallström att "försvarsberedningens bedömning i rapporten av de militära hoten ligger i linje med den som regeringen gjort och med försvarsbeslutet 2015". Det håller inte Liberalernas försvarspolitiske talesperson Allan Widman (L) med om. 

– Det som står i UD:s instruktion är ju inte korrekt. Därför att Försvarsberedningen har ju kommit fram till en annan formulering än den bedömning som Försvarsberedningen gjorde inför försvarsbeslutet 2015, säger han, till DN.
 
Meningsskiljaktigheterna bygger på hur man ska tolka Försvarsberedningens åsikt 2017 att "Ett enskilt militärt angrepp direkt mot Sverige kan inte uteslutas" jämfört med beredningens ståndpunkt 2015 då det sades att ett militärt angrepp mot Sverige ”är osannolikt”.

Allan Widman menar att det klart och tydligt av formuleringarna framgår att 2017 års Försvarsberedning har en annan analys av säkerhetsläget än försvarsbeslutet från 2015. 

Login