Västsvenska handelskammaren: Politiska beslut hänger inte med

DEBATT. Komplicerad mandatfördelning i riksdagen har lett till en långsam reformtakt de senaste åren. Reformer för Sveriges konkurrenskraft avgör vårt utrymme för välfärd och måste gå före partipolitisk taktik, skriver Stefan Gustavsson.

Stefan Gustavsson
Näringspolitisk chef, Västsvenska handelskammaren


Bilden av Sveriges ekonomi är komplex. Det är positivt att en rekordhög andel av befolkningen arbetar. Mer negativt är att produktivitetsutvecklingen har varit svag den senaste femårsperioden och BNP per capita har inte lyft nämnvärt. Det i ett läge där ekonomin är dopad av låga räntor och en låg kronkurs.

Globala konjunkturen påverkar

Bilden av konjunkturen är just nu att nedgången har stannat upp, åtminstone i Västsverige. Göteborgsområdet har lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Den globala konjunkturen står samtidigt inför flera politiska osäkerheter såsom brexit och handelskrig.

För ett land med en liten, öppen ekonomi som Sverige har den globala konjunkturen en mycket stor påverkan.

Viktiga områden att förändra

Komplicerad mandatfördelning i riksdagen har lett till en långsam reformtakt de senaste åren i Sverige. För företagen blir det problematiskt när ekonomin och marknaden förändras men de politiska besluten inte hänger med.

Tre viktiga områden är:

  • Ett enklare och mer relevant skattesystem

  • En fungerande bostadsmarknad

  • Ett system för kompetensomställning och kompetensförsörjning

Hinder för svenska företag

Sverige genomförde en stor skattereform i början av 90-talet. Även om behovet var än större då så finns behovet även i dag. Det har skapats ett onödigt svåröverskådligt skattesystem med många undantag. Det i sin tur innebär sämre resursallokering och en mer ineffektiv ekonomi.

Inflyttningen till storstadsregionerna har accentuerats och skapat en skriande bostadsbrist. En redan tuff situation när det gäller att hitta rätt kompetens har försvårats ytterligare av att bostäder saknas, vilket hindrar arbetsmarknaden att fungera smidigt och företagen att växa.

Samhället är mitt uppe en teknisk omvandling med digitalisering, robotisering och AI. Det kräver en omställningsförmåga av arbetskraften för att de svenska företagen ska vara konkurrenskraftiga. Det behövs också i vård och omsorg för att klara den enorma bristen av personal som sammanfaller med en åldrande befolkning.

Ta bort ideologiska skygglappar

Dessa är viktiga reformer för Sveriges konkurrenskraft som direkt avgör vårt utrymme för välfärd och det måste gå före partipolitisk taktik. Det kräver också en kompromissvilja och att vissa ideologiska skygglappar tas bort.

Forrige artikel SD: Hög tid för nytt public service SD: Hög tid för nytt public service Næste artikel TCO: Framtidens politik behöver fler kompromisser TCO: Framtidens politik behöver fler kompromisser