Värnplikten väcks till liv

FÖRSVAR. Värnplikten ska aktiveras och igen och runt 4 000 personer ska kallas till militärtjänst framöver. Det är innebörden av det beslut som regeringen nu har fattat.

Beslutet är väntat då den frivilliga rekryteringen inte har fungerat så som antogs 2010 då den infördes och värnplikten blev vilande i fredstid. Det har därefter visat sig svårt att fylla förbanden med enbart frivilliga. Riksdagens beslut för snart sju år sedan innebar också att regeringen har en möjlighet att återuppväcka värnplikten och mönstringen om det krävs, och det har regeringen nu alltså gjort. Skälet är att det säkerhetspolitiska läget kräver det och nu kommer den frivilliga rekryteringen att kompletteras med värnplikt.

Beslutet innebär att försvaret ska planera för att 4 000 personer genomgår den grundläggande militära utbildningen under 2018 och 2019. Beslutet innebär även att män och kvinnor födda 1999 och 2000 kommer att omfattas av kravet på mönstring.

En första urvalsprocess sker genom det beredskapsunderlag som 18-åringar ska fylla i redan i dag och de som är lämpade för tjänstgöring ska sedan kallas till en obligatorisk mönstring, vilket beräknas bli cirka 13 000 personer. Mönstringen ska införas den 1 juli i år. Och av dessa ska sedan 4 000 genomföra grundutbildningen med start 1 januari 2018.

I riksdagen finns det sedan tidigare ett starkt stöd för att väcka värnplikten och mönstringen till liv – även bland de borgerliga partierna som lade den i malpåse. Regeringen har flaggat för det under en tid och i höstas presenterade en utredning förslag om formerna för det.  

LÄS MER: Mönstring och värnplikt återinförs

 

Forrige artikel Mager miljöanalys i km-skattutredning Næste artikel Förslag om 112 väntas vid årsskiftet