Valfrihet viktigast i PPM

PENSION. Politikerna i pensionsgruppen värnar om valfrihet framför sänkta kostnader för PPM-sparare, när systemet nu ska utredas.

Regeringen har låtit ta fram två alternativ för det framtida premiepensionssystemet.

Det ena alternativet innebär att det också i fortsättningen blir massor med fonder att välja mellan, men de med högst risk rensas bort och avgifterna begränsas. Pensionsmyndigheten ska i det alternativet framhålla statliga Sjunde AP-fonden som ett bra val för dem som inte kan eller vill välja. Det blir också en avgift per fondbyte, så att de som byter ofta får stå för de kostnader som de orsakar för systemet.

I det andra alternativet begränsas valfriheten till högst tio statliga fonder. Det alternativet innebär att avgifterna kan hållas låga. Dessutom behöver statliga fonder inte betala utländsk skatt, vilket bara det innebär en besparing på 1 miljard kronor som i stället kan gå till premiepensioner.

Login