Utredning: Starkare skydd för transpersoner

BROTT. Transpersoner ska omfattas av lagstiftningen om hets mot folkgrupp. Det föreslår Erica Hemtke i utredningen om utvidgat skydd för transpersoner som på tisdagen lämnades över till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Det finns i dag bestämmelser i brottsbalken som skyddar transpersoner från olika former av brott, som olaga hot, förtal eller uppvigling. Transpersoner som grupp omfattas dock inte av lagstiftningen om hets mot folkgrupp, därför föreslår utredaren nu en ändring. Utredarens förslag är att hets mot transpersoner som grupp ska kriminaliseras genom att brottsbalkens regler utvidgas så att även hot och missaktning med anspelning på könsidentitet eller könsyttryck omfattas. Motsvarande ändring föreslås i tryckfrihetsförordningen.

Om ett brott har transfobiska motiv ska detta ses som en försvårande omständighet.

Begreppet ”könsöverskridande identitet” ska också slopas i lagtexten och ersättas av uttrycket ”könsidentitet eller könsuttryck”. Utredaren anser att termen bör ändras för att inte peka ut och definiera en grupp som något avvikande.

Login