Utredare: Stora brister i svensk Afghanistan-insats

INTERNATIONELLT. Kritiken mot den svenska insatsen i Afghanistan under åren 2002-2014 är skarp. Bristerna ligger på den politiska nivån med dålig styrning, brist på samordning och att flera av målen, som att öka säkerhet och minska fattigdom, inte har nåtts.

– Jobba bättre nästa gång, analysera bättre och gör hemarbetet innan ni skickar ut soldaterna och var noga med uppföljning under tiden, sammanfattar utredaren Tone Tingsgård, tidigare riksdagsledamot (S), de lärdomar som regering och riksdag bör dra.

På torsdagen presenterade hon utvärderingen av de svenska insatserna i Afghanistan – civila och militära. Det handlar om ett engagemang som började som en liten fredsbevarande insats, men som sedan växte till en operation där svenskar deltog i strider, fem soldater stupade och ett trettiotal skadades. Vid sidan av de militära styrkorna som har varit på plats har omfattande biståndsinsatser skett. Den totala kostnaden för insatsen uppgår till minst 18,2 miljarder kronor där drygt 11 miljarder är militära insatser och nära 7 miljarder är bistånd.

– Biståndet har varit relevant för landet och de militära styrkorna har uppträtt korrekt och löst sina uppgifter efter bästa förmåga. Samtidigt måste man konstatera att det samlade resultatet är långt ifrån det man önskat sig, sade Tone Tingsgård på en presskonferens på torsdagskvällen.

Login