Utredare: Statlig lokal närvaro riskerar att självdö

FÖRVALTNING. Dagens organisation med lokal statlig närvaro riskerar att självdö, befarar utredaren Mats Sjöstrand. Han föreslår tätare samarbete och att Statens servicecenter får ett samlat ansvar.

Förra generaldirektören för Skatteverket Mats Sjöstrand har haft regeringens uppdrag att utreda hur den lokala statliga närvaron kan förbättras inom de statliga servicekontoren.

Idag finns drygt 100 kontor som drivs i frivillig  samverkan mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Men det är otillräckligt, enligt Sjöstrand. “Det finns enligt utredningens uppfattning ett behov av förändring av servicekontoren. Frivillig samverkan är inte tillräcklig för att säkerställa, utveckla och stärka lokal statlig service på bästa sätt för medborgare och företagare. Dagens servicesamverkan är skör och har svårt att utvecklas. Vi bedömer att det finns en överhängande risk att servicen i sin nuvarande form kommer att minska eller upphöra helt”, heter det i utredningen.

Login