Tioårig strategi ska stoppa våld mot kvinnor

JÄMSTÄLLDHET. Myndigheter brister i sitt arbete med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det saknas ansvar och riktning för att våldet ska förebyggas. Det är några av slutsatserna i den nya nationella strategin som presenterades under måndagen.

Pojkar och män måste involveras mer i det våldsförebyggande arbetet, och arbetet med att förändra attityder måste påbörjas redan i skolåldern. Det är några av förslagen i den nationella strategin som ska motverka mäns våld mot kvinnor.

Uppdraget som påbörjades under alliansregeringens tid har också utvärderat tidigare insatser. Det finns stora lokala och regionala skillnader när det gäller arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, även i myndigheter, som polisen och socialtjänsten.

Det saknas också långsiktiga insatser och utvärderingar och arbetet även den strategiska styrningen brister, konstaterar utredningen. Mer fokus måste också läggas på våldets orsaker och hur detta kan förebyggas. Men framförallt menar utredningen att det behövs en större medvetenhet.

Login