Debatt

Sverigedemokraterna: Kör inte över medborgarna i stadsbyggnadsprocessen

Vi behöver alla få vara delaktiga i stadsplaneringen och hur offentlig miljö utformas på ett direkt sätt. Det skriver Mikael Eskilandersson (SD), civilpolitisk talesperson, och Bo Broman (SD), kulturpolitisk talesperson, i en replik.

Äldre byggnadsverk och byggnadstradition ska värnas, skriver debattörerna. 
Äldre byggnadsverk och byggnadstradition ska värnas, skriver debattörerna. Foto: Ali Lorestani/TT
Bo Broman
Mikael Eskilandersson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att involvera invånare i hur utsmyckning av det offentliga rummet och utformningen av husens utseende ska se ut, är en demokratifråga. Det borde vara en självklarhet att involveras, men det är det inte i dag. Det är även en hållbarhetsfråga att se till att utformningen blir estetiskt tilltalande enligt medborgares synpunkter och anknyter till byggnadstraditionen. Detta saknas, vilket vi beklagar.

Läs också

Värna svensk byggnadstradition

I Altinget skriver Moderaterna att medborgarnas önskemål ska väga tungt i byggprojekt med syfte att färdigställa bostäder snabbare, vilket gör projekten lönsamma. De vill därför uppdra åt Sveriges riksarkitekt att föreslå hur större hänsyn kan tas till medborgarnas preferenser. Det är positivt. Men problemet är djupare och projekten ska även gynna medborgare långsiktigt.

Sverigedemokraterna menar att det inte hjälper att lämna synpunkter om åsikterna körs över. Bara konkret handling, att husen verkligen blir fina där vi bor, gör skillnad. Inte bara hänsyn, utan absolut hänsyn, ska tas till medborgarnas åsikter. Vi behöver alla få vara delaktiga i stadsplaneringen och hur offentlig miljö utformas på ett direkt sätt. SD har länge drivit politik för detta. Estetiken i arkitektur, offentlig konst och utsmyckning samt åsikter om detta ska uppvärderas. Äldre byggnadsverk och byggnadstradition ska värnas.

Låt medborgarna påverka mer

Synpunkter om stilmässig utformning måste tas på allvar. Lokala arkitekturprogram och hållbar långsiktig byggnation – svensk byggnadstradition – bör ingå inom nya nationella mål för arkitekturpolitiken samt implementeras i stadsbyggnadsprocessen. Vi vill se en konkret utredning som lägger fram förslag för hur medborgare ska vara delaktiga i och ha inflytande på utformningen av arkitektur och offentliga miljöer, vilket exempelvis kan vara i form av kommittéer eller omröstningar.

Synpunkter om stilmässig utformning måste tas på allvar.

Moderaterna lägger fokus på att medborgares synpunkter ofta kommer fram i överklagan i sent skede i byggprocesser, vilket försvårar och fördyrar att genomföra byggprojekt samt de föreslår undersökningar om vad medborgare anser i tidigt skede. Rimligt vore att medborgare via representanter till och med deltar i utformningen av planer från start, via exempelvis råd kopplade till byggnadsförvaltningarna. Dessutom bör ett antal förslag för utformning av byggnader tas fram och göras röstningsbara, exempelvis via kommunens hemsida.

Reell delaktighet behövs

Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar upp vikten av delaktighet och medborgardialog för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Många kommuner tillämpar detta. Det finns också exempel i kommuner där omfattande dialog med medborgare hålls om stadsbyggnadsutveckling, men där den faktiska planeringen sedan inte tar fasta på synpunkterna. Åsikter hamnar som anteckningar i bilagor till planhandlingarna och det byggda resultatet ser helt annorlunda ut än många av medborgarna önskat.

Det är ett faktum att utformning av arkitektur och offentlig konst ofta upprör, vilket visar sig i den mediala debatten, i sociala medier och åsiktssammanslutningar. Det är ett faktum att medborgare, trots deras protester, ändå körs över, att beslutsfattare struntar i åsikterna och i hur de arkitektoniska resultaten blir. Det är även ett faktum att reell delaktighet är det som gör skillnad, inte endast undersökningar om synpunkter.

Därför ser vi fram emot att konkret demokratiansvar tas av samhället, så att verklig medborgarmedverkan möjliggörs i samhällsbyggnadsprocessen kommande mandatperiod.

Läs tidigare inlägg i debatten

Moderaterna: Ge medborgarna större inflytande över arkitekturen

Gemene man är inte emot att det byggs – däremot hur det som byggs ser ut. Därför vill vi uppdra åt Sveriges riksarkitekt att lägga fram förslag på hur större hänsyn kan tas till medborgarnas preferenser. skriver Viktor Wärnick, bostadspolitisk talesperson (M).


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00