Debatt

Moderaterna: Ge medborgarna större inflytande över arkitekturen

Gemene man är inte emot att det byggs – däremot hur det som byggs ser ut. Därför vill vi uppdra åt Sveriges riksarkitekt att lägga fram förslag på hur större hänsyn kan tas till medborgarnas preferenser. Det skriver Viktor Wärnick, bostadspolitisk talesperson (M).

Låt medborgarnas preferenser väga tyngre vid nybyggnation, skriver debattören.
Låt medborgarnas preferenser väga tyngre vid nybyggnation, skriver debattören.Foto: Janerik Henriksson/TT
Viktor Wärnick
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hur vår närmiljö förändras är en fråga som berör alla. Det märks inte minst när det ska byggas nytt eller en befintlig byggnad ska renoveras. I samband med såväl detaljplane- som bygglovsprocessen är det ofta möjligt för en stor krets av privatpersoner, organisationer och föreningar att såväl yttra sig som att överklaga byggprojekt. Möjligheten att överklaga myndighetsbeslut är viktig och utgör en grundläggande demokratisk princip. Samtidigt är det av stor vikt att möjligheten att överklaga inte missbrukas.

Färre bostäder till högre pris

I dag har det till följd av överklagandeproblematik blivit betydligt svårare att genomföra byggprojekt i vissa kommuner och stadsdelar än i andra. Det tar i genomsnitt tio år att bygga ett flerfamiljshus. Projekt fördröjs eller förhindras helt på ett sätt som alltför ofta inte kan anses skäligt. Att projekt överklagas och fördröjs är kostsamt för den som önskar bygga. Det innebär att projekt inte bara försenas utan dessutom fördyras. Om det är bostäder som ska byggas leder det i slutänden till färre bostäder och att de som byggs får högre slutpris för kunden och högre hyra.

Moderaterna ser det stora behovet av fler bostäder, men också det upprustningsbehov som finns. Det är orimligt att snåriga och utdragna tillståndsprocesser försenar och stoppar projekt.

Ett stort antal överklaganden kan dock också vara en konsekvens av hur det som planeras att byggas ser ut snarare än av det faktum att det planeras byggnation. Gemene man är nödvändigtvis inte emot att det byggs, utan hur det som byggs ser ut. Det som byggs i dag är generellt sett präglat av vad stadsbyggnadskontoren och arkitekterna vill se, snarare än vad medborgarna efterfrågar.

Tillgodose medborgarnas vilja

Vi är av uppfattningen att det är möjligt att tillgodose medborgarnas vilja i större utsträckning, till exempel genom undersökningar av vilka stiluttryck som uppskattas och vad som önskas i olika områden. Om detta görs i inledningsfasen av ett projekt så blir det möjligt att tidigt ta hänsyn till medborgarnas vilja och därmed torde motståndet mot projektet senare i processen minska.

Det är orimligt att snåriga och utdragna tillståndsprocesser försenar och stoppar projekt.

Ett sådant arbetssätt skulle på ett önskvärt sätt kunna förena ett ökat medborgarinflytande med en snabbare och smidigare tillståndsprocess.

Sedan 2018 har Sverige en riksarkitekt. Riksarkitektens uppdrag är att samordna frågor om arkitektur och gestaltad livsmiljö i Sverige. När vi bildar en moderatledd regering i höst avser vi att ge riksarkitekten ett tydligt uppdrag – att se över och lägga fram förslag på hur större hänsyn kan tas till medborgarnas preferenser avseende arkitektur vid nybyggnation och renovering.

Förkorta processen

Moderaterna tar inte ställning för någon särskild stilform: i stället anser vi att det är medborgarnas generella önskemål som bör väga tyngst. Processen från idé till färdigt projekt måste bli smidigare och kortare. Det skulle medföra flera positiva effekter. Bostäder skulle färdigställas snabbare och dessutom skulle det göra fler projekt lönsamma och därmed bidra till ännu fler bostäder.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00