Sverige kämpar för bättre grannhänsyn i Norden

PÅTRYCKNING. Anna Hallberg (S), minister för nordiskt frågor, vill skynda på arbetet med att utvärdera hur coronakrisen har påverkat det nordiska samarbetet. Dessutom kämpar hon för att det nordiska perspektivet alltid ska vägas in när ett land i Norden tar ett stort beslut.

Av: Anna Palmehag

Anna Hallberg deltog nyligen i ett webbinarium om det nordiska samarbetet som Föreningen Norden arrangerade. Där gav hon sin syn på hur hon tycker att de nordiska länderna ska agera under coronapandemin.

– Om man ändå tar ett beslut som påverkar dem som bor vid gränsen ska man försöka hitta lösningar, och man ska alltid ha en dialog i förväg för att mjuka upp konsekvenserna, sade Anna Hallberg under seminariet.

Login