Svensken väntar med pension

ARBETSLINJE. Sverige är det land i EU där genomsnittsåldern för att börja ta ut ålderspension är högst. Här är det också fler än i de andra medlemsstaterna som fortsätter att jobba samtidigt som de plockar ut pension.

I Sverige är genomsnittsåldern för att börja ta ut ålderspension 64 år. Genomsnittet för EU-länderna ligger på 59 år.

Sverige toppar också listan över hur stor andel av pensionsmottagarna det är som fortsätter att arbeta. Här är det 38 procent, mot 19 procent i genomsnitt i EU.

Skälet till att svenskarna fortsätter att arbeta när de tar ut pension är sällan att de måste för ekonomins skull. Här anger 65 procent andra skäl än ekonomiska till att de jobbar vidare. Genomsnittet för EU är 29 procent. Högst andel som anger andra skäl än pengar för att jobba vidare har Danmark med 79 procent. Lägst andel har Rumänien med 2 procent.

Login