Sven-Erik Österberg ska jaga bidragsfusk

RÄTTSVÄSEN. Förra s-toppen och nuvarande landshövdingen Sven-Erik Österberg ska leda en delegation för att minska fusk och felaktigheter inom välfärdssektorn. Regeringen tillsätter samtidigt en utredning som ska se över bidragsbrottslagen.

Regeringen ska tillsätta en delegation mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Delegationen kommer att ledas av landshövdingen i Norrbotten Sven-Erik Österberg, tidigare finansmarknads- och kommunminister i Göran Perssons regering.

Delegationen ska ”motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och andra närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade system”, skriver regeringen. Delegationen ska genom sitt arbete bidra till att de resurser som fördelas genom dessa system endast kommer dem till del som resurserna är avsedda för.

En annan uppgift blir att ska ta fram faktaunderlag till regeringen och lämna förslag på mål och resultatindikatorer för olika insatser som görs av myndigheterna.

Login