Staten ska bestämma kommunens byggbehov

BOSTÄDER. Regeringen vill ha en ordning där staten bestämmer bostadsbehovet på kommunal nivå, som kommunerna sedan tillgodoser genom att avsätta byggbar mark.

Regeringen tillsätter en utredning som ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner och regionala företrädare. Regeringen vill också ha en lagändring så att de kommunala bostadsbyggnadsbehoven ska avspeglas i översiktsplanen.

 

Login